kosten

De kosten bedragen per kind:

€ 120,- per deelnemer,

€ 110,- voor de 2e deelnemer uit hetzelfde gezin

€ 100,- voor de 3e en volgende deelnemers uit hetzelfde gezin

€ 7,50 voor de dvd met foto’s van het kamp (niet verplicht)

 

In de prijs zit inbegrepen:

vervoer

verblijf

maaltijden en drinken

programma

t-shirt van het zomerkamp

beperkte reisverzekering (excl. bagage)

(toeristen)belasting

 

Minimaregeling gemeente Best:

Er bestaat een mogelijkheid om (een deel van) de kosten terug te krijgen van de gemeente als u recht heeft op een persoonsgebonden vergoeding.

Kijk hier voor meer informatie over deze vergoeding. Deze regeling is er ook in veel andere gemeentes (kijk bij stichting Leergeld)